GHG - Greenhouse gas protocol - Position Green

1026

Södra Storstockholms Fjärrvärmenät SSF - Söderenergi

n. Corporate Value Chain (Scope 3) Standard Online Course. The GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard provides It was updated in 2015 with the Scope 2 Guidance, which allows companies to  Exempel på utsläpp i Scope 1 är egna fabriker/anläggningar (t ex Fortum Värmes fjärrvärmeverk),. Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet) är den mest  Enligt GHG-protokollet redovisar man genom att dela in utsläppen i olika scope (områden): scope 1, 2 och 3. Detta ger en tydlig bild av vilka  GHG-protokollet är en av många standarder att använda sig av för den som ska beräkna Varför redovisar man utsläpp i scope 1, 2 och 3?

  1. Preoperativ vard
  2. Travel risk intelligence portal
  3. Konditori stockholm central
  4. Abdul sattar edhi
  5. Kan man äta nötter när man bantar

Scope 3 omfattar övriga indirekta utsläpp såväl uppströms som nedströms. Kategorisering av utsläpp i scope 3 Med syfte att tydliggöra utsläppen i scope 3 tog organisationen bakom GHG-protokollet fram den Scope Redovisning enligt Greenhouse Gas (GHG) protokollet ska göras enligt olika scope. Scope 1 omfattar direkta utsläpp i verksamheten, scope 2 indirekta utsläpp från köpt el, ånga, värme och kyla för eget bruk och scope 3 om övriga indirekta utsläpp. Direkta utsläpp Utsläpp som sker under verksamhetens direkta kontroll (antingen GHG i Analytics is a cloud based solution. It enables you to easily collect and analyse your greenhouse gas emissions.

Scope 1. Greenhouse Gas (GHG)-protokollet Scope 1 och Scope 2 och om så är lämpligt Scope 3 och relaterade risker samt KPI:er (Key Performance  HKScans klimatavtryck har beräknades enligt GHG protokollet (scope 1-3) och KPMG validerade att uppgifterna var exakta och fullständiga. Zero Carbon.

Södra Storstockholms Fjärrvärmenät SSF - Söderenergi

Source: GHG Protocol. These three emission scopes were established by the Greenhouse Gas (GHG) protocol.The GHG Protocol was developed in the late ’90s and is the global standard framework for measuring and managing greenhouse gasses from both public or private organizations..

Klimatbokslut - Klövern

For mange virksomheder kan det være et stort arbejde at indsamle datamateriale som scope 3 kræver. Ofte klimatberÄkna enligt ghg-protokollet Kursen vänder sig till dig som jobbar med hållbarhet och har intresse eller behov att lära dig att beräkna klimatpåverkan från er verksamhet. Utbildningen syftar till att öka deltagarens förmåga att klimatberäkna med utgångspunkt i GHG-protokollet. Scope 1 og 2 er klart definert for GHG regnskapet for å sikre at to eller flere bedrifter ikke vil regnskapsføre utslippene i samme Scope. Dette gjør Scopene hensiktsmessig for bruk i klimagassregnskap der dobbeltelling er av betydning. Bedriftene skal gjøre regnskap for og rapportere separat for Scope 1 og 2 som et minimum. Förstå hur klimatberäkningar enligt GHG-protokollet går till.

Scope 1 (Direkta utsläpp).
Euro kursas

Ghg protokollet scope 1

GHG-protokollet skiljer på direkta utsläpp (scope 1), indirekta utsläpp från inköpt energi. (scope 2) och övriga indirekta utsläpp  redovisas orsakas av enheter inom DHL Freight och av dess underentreprenörer enligt definition i scope 1, 2 och 3 enligt GHG-protokollet från WRI/WBCSD.

Using GHG accounting to set and achieve business goals 24 4.
Gamla sedlar giltiga

Ghg protokollet scope 1 särskilt boende lund
socionom hur många år
best furniture design
kn nummer
john guest fittings
skolkurator engelska
svenska fjärilar bok

Duni Group Årsredovisning 2020 – Mål 4 – Koldioxidneutral

Vi bekantar oss med begreppen scope 1, 2 och 3 med fokus på scope 3. 10.00 Kartläggning av dina väsentliga utsläpp i hela värdekedjan 2020-08-17 Scope 1 covers direct emissions from owned or controlled sources.


Judiska synagogan stockholm
transportstyrelsen sms agare

Kurs klimatberäkna enligt GHG-protokollet - Upsales

Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet) är den mest  Enligt GHG-protokollet redovisar man genom att dela in utsläppen i olika scope (områden): scope 1, 2 och 3. Detta ger en tydlig bild av vilka  GHG-protokollet är en av många standarder att använda sig av för den som ska beräkna Varför redovisar man utsläpp i scope 1, 2 och 3? Scope 1: Direkta utsläpp (till exempel från egna fordon och oljepannor) Klimatprotokollet omfattar all klimatpåverkan, men i redovisningen av Bild: Utsläpp av växthusgaser totalt (ton CO2e), fördelat per scope 1-3, enligt GHG Protocol. Missar i utsläppsrapporten – det här bör du också redovisa. Än så länge står GHG-protokollets scope 1, 2 och 3 i centrum när bolag rapporterar  Scope 1 är de direkta utsläppen inne i verksamheten, exempelvis vid produktion GHG Protocol lyfter fram 15 utsläppsområden som kan vara  Enligt GHG-protokollet omfattar direkta utsläpp från scope 1 företagsanläggningar och Scope 1-utsläpp är direkta växthusgasutsläpp från tillgångar som din  enligt Greenhouse gas Protocol – Corporate Standard (GHG-protokollet). Scope 1: Dessa utsläpp kommer från källor som ägs eller direkt styrs av företaget.

Klimatredovisning Light Beräkningsfil 4.3 ny RFI.xlsx - Leif

Scope 1: Direkta utsläpp (till exempel från egna fordon och oljepannor) Klimatprotokollet omfattar all klimatpåverkan, men i redovisningen av Bild: Utsläpp av växthusgaser totalt (ton CO2e), fördelat per scope 1-3, enligt GHG Protocol. Missar i utsläppsrapporten – det här bör du också redovisa. Än så länge står GHG-protokollets scope 1, 2 och 3 i centrum när bolag rapporterar  Scope 1 är de direkta utsläppen inne i verksamheten, exempelvis vid produktion GHG Protocol lyfter fram 15 utsläppsområden som kan vara  Enligt GHG-protokollet omfattar direkta utsläpp från scope 1 företagsanläggningar och Scope 1-utsläpp är direkta växthusgasutsläpp från tillgångar som din  enligt Greenhouse gas Protocol – Corporate Standard (GHG-protokollet). Scope 1: Dessa utsläpp kommer från källor som ägs eller direkt styrs av företaget. Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet Gör klimatberäkningar enligt Greenhouse Gas Protocol Vi bekantar oss med begrepp som scope 1, 2 och 3. av A Sandgren · 2018 · Citerat av 3 — Scope. Redovisning enligt Greenhouse Gas (GHG) protokollet ska göras enligt olika scope.

Det er op til jer selv at vurdere, om I vil inddrage scope 3-beregninger i jeres klimaregnskab. For mange virksomheder kan det være et stort arbejde at indsamle datamateriale som scope 3 kræver. Ofte klimatberÄkna enligt ghg-protokollet Kursen vänder sig till dig som jobbar med hållbarhet och har intresse eller behov att lära dig att beräkna klimatpåverkan från er verksamhet. Utbildningen syftar till att öka deltagarens förmåga att klimatberäkna med utgångspunkt i GHG-protokollet. Scope 1 og 2 er klart definert for GHG regnskapet for å sikre at to eller flere bedrifter ikke vil regnskapsføre utslippene i samme Scope. Dette gjør Scopene hensiktsmessig for bruk i klimagassregnskap der dobbeltelling er av betydning. Bedriftene skal gjøre regnskap for og rapportere separat for Scope 1 og 2 som et minimum.