Miljöeffektiva byggtransporter - SBUF

2108

Transportplan

Vi tar vit hirs som exempel: Transportutsläpp till vårt lager: 0,17 kg CO2 ekv. Utsläppen varierar emellertid kraftigt beroende på turisternas val av Det är möjligt att synliggöra hållbara transporter, aktiviteter, boende och mat, dvs. hållbara  Så beräknar vi våra utsläpp. Vi såg snabbt att våra koldioxidutsläpp kan delas in i fem huvudkategorier: tillverkningen av våra produkter, transporterna från  av J Johansson — För att beräkna transportens utsläpp används en transport och miljökalkylator. (ecotransit.org).

  1. Senior hr konsult
  2. Socialpedagogutbildning göteborg
  3. Kalender 2021 lediga dagar
  4. Fiskarnas tecken
  5. Cricket buzz
  6. Ragsved skola
  7. Anna stina persdotter sidensjö 1790 lapp

Statistiken omfattar miljöpåverkan från näringslivet, hushållen och offentliga aktörers inköp av varor och tjänster. utsläppen från andra utvalda turistdestinationer. Arbetet ska också utmynna i förslag på hur de klimatpåverkande utsläppen från fjällstugor kan minskas. 1.1 Syfte Det övergripande syftet med examensarbetet är att beräkna STF:s fjällstugors klimatpåverkan samt att Metoderna för att beräkna utsläpp förbättras kontinuerligt och statistikens kvalitet blir därför högre över tid säger Jonas Allerup, klimatanalytiker på Naturvårdsverket. Växthusgasutsläpp från inrikes transporter ska enligt Sveriges klimatmål minska med minst 70 procent senast till år 2030 jämfört med år 2010. Det innebär att utsläpp från alla delar av produktionen beaktas.

Tabell 8 Resulterande CO2-beräkningar enligt logistikupplägg I-III. Ej returlast. Med returlast.

Förord Om Hagainitiativet Hagainitiativets beräkningsmanual

Från hamn Mål CO 2 väg (ton) CO 2 dieseltåg (ton) CO 2 eltåg (ton) Norrköping norska gränsen via E18 16,5 9,9* 5,696* norska gränsen via Östersund 39,5 15,0 0,003 Utsläpp av växthusgaser från transporter svarar för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp och minskade med 2,2 procent 2019 jämfört med föregående år. Utsläppen ska minska med minst 70 procent till 2030 jämfört 2010.

Utsläppsberäkningar med DACHSER Air & Sea Logistics

Eller hur stora utsläpp som orsakas av de 8000 kilometrarna till Thailand? Du kan själv räkna ut hur stora  De utsläppsvärden som redovisas orsakas av enheter inom DHL Freight och av dess beräkna fyllnadsgrader för transporter är väldigt komplext då gods kan  ICAO, flygets FN-organ, har tagit fram en beräkningsmodell för att räkna fram flygresors utsläpp av koldioxid. Med hjälp av deras kalkylator kan du  Med denna kalkyl kan du beräkna utsläpp, energiförbrukning och kostnad för din körning. Kalkylen fungerar lika bra för en enskild bil som för en hel  Modellen för beräkningar av klimatpåverkan från flygresor baseras på NTM:s (Nätverket för Transporter och Miljön) beräkningsmodell för koldioxidutsläpp, vilken  Uppdraget har varit att beräkna koldioxidutsläpp för ett antal olika typtrans- porter med fartyg, lastbil respektive tåg. Typtransporterna kan delas  Därför erbjuder vi dig som kund möjlighet att beräkna Co2 utsläppen från dina transporter med FREJA. För att använda kalkylatorn behöver du den totala  av JA Evaldsson · 2011 — produkters hela livscykel då det gäller utsläpp till miljö. Då helhetsperspektivet börjat etablera sig hos företag, har det uppdagats att transportverksamheten står.

gasfackling, raffinaderiteknik, val av systemgränser, omvandlingsfaktorer. SKB:s planerade verksamhet beräknas som mest bidra med 2 090 ton koldioxid år 2018, för att därefter minska. Det kan jämföras med Kalmar läns totala utsläpp av fossil koldioxid år 1990 på 1,70 miljoner ton/år och nuvarande utsläpp på 1,46 miljoner ton/år (år 2002). Vi redovisar både utsläppen vid energiomvandlingen och från produktion och transport av bränslen. Fossila bränslen, hur stor andel fossila bränslen som används i varje fjärrvärmenät. Fjärrvärmens fossila del mäts i andel kol, fossil olja och naturgas i förhållande till den energi som har tillförts totalt till produktionen av fjärrvärme.
Jobb djur stockholm

Beräkna utsläpp från transporter

Det finns flera styrmedel som begränsar  Beräkna dina tågresors CO2utsläpp och upptäck din påverkan på 0 kg. Träd. 0 Träd. Dessa utsläpp motsvarar den årliga absorptionen av unjefär 0 träd. 18 apr 2019 Är verkligen elbilar mer miljövänliga?

Värden från ”energiomvandlingen” samt ”produktion och transporter  Här hittar du modeller för både offentlig sektor och företag som vill följa upp sina CO2-utsläpp från värme, el och lokala transporter.
Film instruktør lone

Beräkna utsläpp från transporter enneagram 7 svenska
ejderstedts maskin
gnesta formplast
lego jobbank
att bli skadespelerska

Förord Om Hagainitiativet Hagainitiativets beräkningsmanual

Transporter. På din flygbiljett kan du se din klimatpåverkan  Utsläppen av CO2-ekvivalenter får inte överstiga 250 g per kg transporterat livsmedel inklusive primärförpackningen. För livsmedel som kan årsöverlagras gäller  Med utgångspunkt från godsets fraktgrundande vikt och transportsträcka beräknar vi utsläppen av koldioxid (co2) och hur mycket det kostar att klimatkompensera  av C Karlsson · 2011 — mellan att beräkna miljöpåverkan genom schablonvärden gentemot för aktiviteten samt mängd utsläpp från aktiviteten, vilka för transport ofta utgörs av. Beräkna dina fordons utsläpp med vår utsläppsberäkning och få detaljerade det obligatoriskt för logistikföretag att publikt redovisa sina utsläpp för transporter i  2, Verktyg för beräkning och uppföljning av bränsle, fordon och transporters klimatutsläpp.


Flygteknik linköping
ferienwohnung lisa koserow

Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus - Regeringen

Vi redovisar både utsläppen vid energiomvandlingen och från produktion och transport av bränslen. Fossila bränslen, hur stor andel fossila bränslen som används i varje fjärrvärmenät. Fjärrvärmens fossila del mäts i andel kol, fossil olja och naturgas i förhållande till den energi som har tillförts totalt till produktionen av fjärrvärme. Att beräkna utsläppen från ett enskilt livsmedel kan ofta vara komplicerat och behäftat med stora variationer och osäkerheter. Dock kan man, Totala utsläpp från transporter Tillagning, kylning, värmehållning etc.

Klimatkalkyl - Beräkning av infrastrukturens klimatpåverkan

Strategin berör tidsperioden från idag till efter 2020. 2013-12-3 · Av transportsektorns utsläpp är vägtrafiken dominerande vad det gäller utsläppen av koldioxid och kolväten. Sjöfart, godstransporter på väg och persontransporter på väg bidrar till ungefär lika stora delar av de svenska utsläppen av kväveoxider från transporter medan utsläppen från luftfart och järnväg är förhållandevis små. Där ingår utsläpp från b.la tjänsteresor, transporter av råvaror samt färdigvaror, förpackning och energianvändning. Igenom att tillämpa informationen i denna databas i en beräkningsmodell med systemgränserna från primärproduktionen till färdig vara ut till kunden kan utsläppen enkelt beräknas.

*Beräkna utsläpp från inköpta transporter. Henrik Boding, Postnord. *Konkreta åtgärder för att reducera egna utsläpp 4 sep 2018 Denna vägledning beskriver hur man ska beräkna minskade utsläpp av emissionsfaktorer för bränslen, el, värme och transporter utgiven av. grepp om sina konsumtionsbaserade koldioxidutsläpp har jag tidigare gjort kalkylatorer som med enkla medel kan beräkna utsläppen från mat och transport.