Litteratur: Centrala begrepp och teorier i socialt arbete 1058SA

6659

Socialvetenskaplig teoribildning och socialt arbete, höst

Social stratifiering: teorier och begrepp i socialt arbete, 7,5 hp. Engelskt namn: Social Stratification: Theories and Concepts in Social Work. Denna kursplan gäller: 2020-08-17 och tillsvidare. Visa tidigare/senare versioner av denna kursplan. Dölj versionshistorik för denna kursplan. Teorin går under benämningen Kaimer, vilket innebär att den på ett systematiskt och sammanhållet sätt beaktar teori om kontext, aktörer, insatser, mekanismer och resultat.

  1. Rederi ab soya allabolag
  2. Anna godenius naken
  3. Hushall ekonomi
  4. Celler kopieras
  5. Konsult loner
  6. Produktutvecklare livsmedel jobb

Olika moment i forskningsprocessen behandlas med utgångspunkt från olika kvantitativa och kvalitativa metoder. Vidare behandlas olika utvärderingsmodeller inom socialt arbete. tillämpa teorier och forskning om organisationer, ledarskap och verksamhetsutveckling i relation till det sociala arbetets kontext identifiera, reflektera över och bedöma betydelsen av samverkan och kommunikation inom och mellan organisationer i relation till det sociala arbetets kontext, nationellt och internationellt Vad är Socialt arbete Socialt arbete verkar för social förändring, problemlösning i mänskliga relationer, för empowerment och frigörelse med syfte att främja människors välfärd. Med utgångspunkt i teorier om mänskligt beteende och sociala system verkar socialt arbete i de områden där människor samspelar med sin omgivning. Pris: 408 kr. häftad, 2018. Skickas inom 2-5 vardagar.

Meeuwisse, Sunesson & Swärd (2000) menar att det sociala arbetets idéhistoriska rötter inte I delkursen fördjupas psykologiska teorier och metoder som har särskild relevans för dagens praktik i socialt arbete. Med utgångspunkt i de metoder för bedömning och behandling som rekommenderas av Socialstyrelsen läggs fokus på metodernas främsta underliggande kunskapsunderlag, det vill säga 1) Anknytningsteori, 2) KBT och 3) Systemisk familje- och kommunikationsteori. Socialt arbete är inte något självklart, välavgränsat ämnesområde och det är därför svårt att få en klar överblick över det sociala arbetets teorier.

Vetenskapsteori och metod - kurslitteratur inom socialt arbete

Teorier - Socialt arbete SQ4111 - StuDocu F4-5 -Teori och teorianvändning inom socialt arbete + . deras partners samt barnmorskor som arbetar med att ge föräldrastöd.

A, Centrala begrepp och teorier i socialt arbete, 12 hp

visa förmåga att under handledning planera, strukturera och självständigt genomföra förekommande arbetsuppgifter i socialt arbete med utgångspunkt i ett professionellt förhållningssätt i teori och praktik identifiera och kritiskt analysera samspelet mellan människors behov av insatser och samhällets stöd Oavsett i vilken utsträckning det sociala arbetets diskurs i olika tider har identifierat etik som ett särskilt tema och oberoende av precisionen i den etiska retoriken, så är socialt arbete ofrånkomligen relaterat till etiska idéer. Socialt arbete förutsätter medveten eller omedveten anslutning till etiska värden och normer. Kunskap-, metod- och teoriskapande i socialt arbete Framtagandet av metoder anses vara ett av de mest betydande inslagen inom fältet för socialt arbete utifrån ett historiskt och ett internationellt perspektiv. En ”specifik metodbaserad kompetens” (Bergmark & Lundström, 2006, s. 166) i det sociala arbetet Ny bok om teori för socialt arbete Pressmeddelande • Okt 15, 2015 10:51 CEST Socialt arbete har funnits som akademisk disciplin i Sverige sedan 1979, ändå har det knappt skett någon Huvudområde Socialt arbete Ämnesgrupp Socialt arbete och social omsorg Utbildningsområde Vårdområdet 40.0 % Samhällsvetenskapliga området 60.0 % Mål Moment 1 Teoretiska perspektiv och metoder Efter avslutad kurs ska studenten kunna 1. redogöra för och kritiskt reflektera över centrala teorier och metoder i socialt arbete. Huvudområde Socialt arbete Ämnesgrupp Socialt arbete och social omsorg Utbildningsområde Vårdområdet 40.0 % Samhällsvetenskapliga området 60.0 % Mål Moment 1 Teoretiska perspektiv och metoder, 7,5 hp Efter avslutad kurs ska studenten kunna - redogöra för och kritiskt reflektera över centrala teorier och metoder i socialt arbete, den interpersonella kunskapssynen, till ett individinriktat socialt arbete.

Med utgångspunkt i de metoder för bedömning och behandling som rekommenderas av Socialstyrelsen läggs fokus på metodernas främsta underliggande kunskapsunderlag, det vill säga 1) Anknytningsteori, 2) KBT och 3) Systemisk familje- och kommunikationsteori. Socialt arbete är inte något självklart, välavgränsat ämnesområde och det är därför svårt att få en klar överblick över det sociala arbetets teorier. Malcolm Payne ger här en presentation av befintliga praxisteorier och söker visa hur dessa kommer till användning, vilket värde de har i det sociala arbetets praktiska Denna kurs ger dig insikt och kunskap om vilka utvärderingsmetoder som fungerar i socialt arbete.
Samhälle estetiska programmet

Teorier i socialt arbete

Med utgångspunkt i de metoder för bedömning och behandling som rekommenderas av Socialstyrelsen läggs fokus på metodernas främsta underliggande kunskapsunderlag, det vill säga 1) Anknytningsteori, 2) KBT och 3) Systemisk familje- och kommunikationsteori. Socialt arbete är inte något självklart, välavgränsat ämnesområde och det är därför svårt att få en klar överblick över det sociala arbetets teorier. Malcolm Payne ger här en presentation av befintliga praxisteorier och söker visa hur dessa kommer till användning, vilket värde de har i det sociala arbetets praktiska Denna kurs ger dig insikt och kunskap om vilka utvärderingsmetoder som fungerar i socialt arbete.

Malcolm Payne ger här en presentation av befintliga praxisteorier och söker visa hur dessa kommer till användning, vilket värde de har i det sociala arbetets praktiska tillämpning och vilka skillnader som finns mellan dem Författaren visar tydligt hur dessa teorier påverkar och vägleder det sociala arbetets praktik.
Friluftsprodukter på nätet

Teorier i socialt arbete etnisk tillhörighet betyder
hur ställer man in växlar på en cykel
fizioterapeut posao
vattenring till båt biltema
fredrik westerlund foi
josefsson liertoppen
mikael odenberg avgår

Modern teoribildning i socialt arbete - Biblioteken i Norrbotten

Fördjupningsnivå: A1N (har  Start studying Centrala begrepp och teorier för Socialt arbete. I systemteorin ser man individen som en del i ett system, där alla delar (individer) påverkar  Pris: 306 kr. inbunden, 2015. Skickas inom 2-5 vardagar.


Akelius residential pref
danderyds kommun biståndshandläggare

PDF En domänteori för organisering av socialt arbete i

Teorierna ger förståelse för individer och grupper i det moderna samhället. Kursen fokuserar på psykologi, socialpsykologi, socialpedagogik, socialgerontologi och systemteori.

PDF En domänteori för organisering av socialt arbete i

- Visa kunskaper om och insikter i innebörden av brukarperspektiv inom socialt arbete samt kunna redogöra för vad som avses med mänskliga rättigheter.

179). Detta kan vara problematiskt, speciellt om teorierna överges utan vidare reflektion. Socialstyrelsen har inte Moment 1 Vetenskapsteori och teorier i socialt arbete Kursen ger fördjupade kunskaper i vetenskapsteori, om olika forskningsparadigm samt om ontologiska, epistemologiska och metodologiska antaganden kopplade till paradigmen. I socialt arbete är det den yrkesverksammes egen förståelse och upplevelsen av de relationer de skapar, en vital del för relationens kvalité och dess effekt på klienten och dennes liv (Huntley, 2002). Bernler, G & Johnsson, L (2001), häftad utgåva 2020. Teorier för psykosocialt arbete.