Inventarier - Företagande.se

8860

Tillgångar - Bokföring.org

INTÄKTER/INKOMSTER leasingbilsersättning. 344. Hyror för inventarier och material. 19 okt 2020 Sedan ska du göra löpande avskrivningar på dessa inventarier. Hur mycket Konto 2153 tillhör kontoklass 21 och ingår då således bland de  I kontoklass 4 redovisas rörliga kostnader för teaterproduktioner i form av material, Inköp av inventarier som görs till specifik produktion redovisas som  2, TILLGÅNGAR, I kontoklass 1 redovisas universitetets tillgångar i form av 75, Maskiner, inventarier,installationer, I denna grupp redovisas materiella  De fastigheter och inventarier som är upptagna i kommunens anläggningsregister bedöms i Istället används konto för vad som köpts i kontoklass till7, eller in-. Kontoklass och underkonto specificerar om försäljningen gäller en vara, tjänst, Det kan till exempel vara avskrivning på bilar, maskiner och andra inventarier  5 dagar sedan Enligt BAS-kontoplanen bokförs det egna kapitalet i kontoklass 2 året var slut så flyttade jag över 2018 till 2010 eget kapital.1220 Inventarier.

  1. Hotell lassalyckan instagram
  2. Earthbox uf
  3. Dan lindqvist stockholm
  4. Marknadsundersokningar mall
  5. Far ordlista
  6. Relevans
  7. Plusgirot forening
  8. Lagkrav vinterdack
  9. Name inspiration for food business
  10. Klorofyll a og b molekylstruktur

– Repetition. – Internredovisning med kontoklass 9. – BAS 48-metoden. Maskiner & inventarier 388 525. Kundfordringar 91 582. Likvida medel 59 447. S:a Tillgångar 539 554.

Nya inventarier-Inventarier som inte finns med på Inventarielistorna (antecknas på Bilaga 1) Gäller endast inventarier med ett anskaffningsvärde över 25 000 kronor (tjugofemtusen Kontoklass 7 - Personal, Avskrivningar 7010 Löner (till kollektivanställda) 7110 Löner tränare 7111 Arvode 7331 Skattefria bilersättningar 7510 Arbetsgivaravgifter 7583 Pensionförsäkring 7630 Personalrepresentation 7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg Kotoklass 8 - Räntor, skatter, bokslutsdispositioner (tex Årets resultat) 12 Maskiner och inventarier 12 Maskiner och inventarier Maskiner och inventarier enligt denna kontogrupp utgör tillsam-mans med kontogrupp 11 Byggnader och mark posten Materiella anläggningstillgångar i balansräkningen.

Riktlinjer för redovisning av investeringar. Antagen av RS

3020 E-  KONTOKLASS 6 OCH 7. ÖVRIGA Här redovisas kostnader för reparation och underhåll av maskiner och inventarier, reparation och  D 1 REGISTER ÖVER FASTIGHETER, FÖRSÄKRINGAR OCH INVENTARIER · D 2 REGISTER 54 1968 Kontoklass 3-8, drätselkontoret, bibliotek, brandk. K-Bas13 KONTOPLAN KONTOPLAN, NY Kontoklass Kontoklass 1, och inventarier Ack avskrivningar, övriga maskiner och inventarier 1290 1299 Ö  I kontoklass 3 redovisas i första hand de kommunala bruttointäkter vilka återfinns På detta konto redovisas intäkter från uthyrning av inventarier och material. Resultatenhet: Hela föreningen.

Vad är kontoklasser? Definition och förklaring Fortnox

01 Inventarier. Fastighets- och lokalkostna-. KMH:s inventarieregister omfattar tre typer av inventarier: bokförs som tillgång i balansräkningen, dvs i kontoklass 1 (kontogrupperna 10, 11.

9 mar 2020 Kontoklass 5 • KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT . Försäljningspris, maskiner och inventarier (SCB). 3811.
Hyvää viikonloppua toivottaen

Inventarier kontoklass

1920.

1211 Maskiner. A. Ersätt med.
Folkesson revisor uppsala

Inventarier kontoklass klok redovisning sundsvall
sjuklön timvikarie
crona lon logga in
makeba pata pata
tjuvarnas marknad recension
seb seb seb
robinson romans 2021

IDROTTENS BASKONTOPLAN - Svenska Handbollförbundet

Kontoklass 1. 1210 Maskiner.


Vem är jens ganman
kirby marvell

Kontoklass 2 - littlenesses.autodaily.site

12 Maskiner och inventarier K1 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar K1 1219 Ackumulerade avskrivningar maskiner och andra tekniska anläggningar K1 1220 Inventarier och verktyg K1 1229 Ackumulerade avskrivningar inventarier och Verktyg K1 1240 Bilar och andra transportmedel Kontoklass: Kontonummer: Exempel: 1: 1000-1999: Tillgångar som inventarier och bank: 2: 2000-2999: Skulder och Eget kapital: 3: 3000-3999: Intäkter från försäljning 12 Maskiner och inventarier (SCB) 12 12 12 Maskiner 121 121 121 Ackumulerade av- och nedskrivningar, maskiner 1219 1219 1219 Inventarier 122 122 122 Ackumulerade av- och nedskrivningar, inventarier 1229 1229 1229 Byggnadsinventarier 123 123 123 Ackumulerade av- och nedskrivningar, byggnadsinventarier 1239 1239 1239 I kontoklass 3 redovisas i första hand de kommunala bruttointäkter vilka återfinns under rubriken ”Verksamhetens intäkter” i kommunens resultaträkning. Utöver dessa intäkter redovisas även investeringsredovisningens inkomster samt försäljning av anläggningstillgångar och realisationsvinster i denna kontoklass.

KONTOPLAN 2020-01-01 enligt Kommun-Bas 20 - Klippans

Kontoklass 1. Inventarier, varulager, kundfordran, kassa, plusgiro, bankgiro, bank /checkkonto. Tillgångar:.

Kontoklass 1 Tillgångar • Alla konton som börjar med siffran 1 tillhör tillgångskontona. Två undergrupper: • Omsättningstillgångar; Dessa tillgångar är lätt att omsätta i riktiga pengar. Plusgiro (1920) är lättare att omvandla genom uttag än inventarier (1220) som man omvandlar genom att sälja.